Buurtdiensten: Hulp in en rond het huis

Bent u niet tevreden

Als u niet tevreden bent over de zorgverlening van het Buurtdienstenteam kunt u dit bespreken met uw persoonlijk begeleider. Zij zal in overleg met u proberen een oplossing voor het probleem te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is te bereiken via info@buurtdiensten.nl of 085 0403 790.

Bekijk hier de klachtenregeling